Ако путници знају колико је каменова у калдрми пута и колико је зрна песка под калдрмом, и ако знају име сваког дрвета и сваке травке што расте покрај пута, шта им помаже сво то знање, ако не знају где је пут почео, и где ће се завршити, и одакле су пошли и куда иду?

-

If passengers know the number of stones in the road and the quantity of sand grains beneath it, and if they know the name of each tree and every blade of grass growing beside the road, what does all that knowledge help them if they don't know where the road began, and where it will end, and from where they started and where they are going?

Occasio aegre offertur, facile amittitur.