Ако путници знају колико је каменова у калдрми пута и колико је зрна песка под калдрмом, и ако знају име сваког дрвета и сваке травке што расте покрај пута, шта им помаже сво то знање, ако не знају где је пут почео, и где ће се завршити, и одакле су пошли и куда иду?

-

If passengers know the number of rocks the road is build of, and the number of sand grains beneath the road, and if they know the name of every tree and every single blade of grass that grows besides the road, how all that knowledge can help them, if they don't know where the road began, and where it ends; where they came from, and whereto they go?

Occasio aegre offertur, facile amittitur.